stiftelseafaktieselskab

 

Stiftelse af Aktieselskab

Beslutningen om valg af virksomhedsform kan være kompliceret og sammensat ved opstart af virksomhed. Det er væsentligt at forholde sig til ens ønsker og behov samt omkostningerne ved de enkelte valgmuligheder.

 

Der er flere valgmuligheder ved opstart af virksomhed. Den mest enkle måde er at starte som enkeltmandsvirksomhed, men der kan også vælges mellem aktie- eller anpartsselskab. En personligt ejet virksomhed behøver blot et CVR-nummer for at være i gang. CVR-nummeret fås ved at udfylde registreringsblanketten hos Erhvervsstyrelsen og indsende den til Erhvervsstyrelsen. CVR-nummeret skal blandt andet stå på dine fakturaer.

 

Når man stifter et aktieselskab, skal kapitalen i anpartsselskabet mindst være 500.000 kroner. Der er dog mulighed for delvis indbetaling, idet minimumskapitalen skal være 25% af 500.000. Når man skal stifte et aktieselskab, skal man nøje overveje en række forhold før stiftelsen.

 

Indledningsvis skal man finde ud af, om man har behov for et ApS eller et A/S. Det skal i den forbindelse fastslås, at der er en række forskelle mellem et ApS eller et A/S.

 

Når man stifter et ApS er kapitalkravet mindre end ved et A/S (DKK 50.000 ved et ApS kontra 500.000 ved et A/S). Yderligere er der vedtægtsmæssigt - og ledelsesmæssigt – større fleksibilitet ved et ApS end ved et A/S.

 

I et aktieselskab skal der være en bestyrelse og en direktion, idet bestyrelsen skal være på mindst 3 medlemmer.

 

Når man skal begynde stiftelse af et aktieselskab, skal man typisk kunne svare på følgende:

 

1) Navnet på det nye aktieselsskab.

2) Navn, adresse og CPR-nr. på stifteren af aktieselskabet.

3) Selskabets adresse.

4) Selskabets formål.

5) Hvem skal være revisor for aktieselskabet?

6) Hvem skal være selskabets direktion og bestyrelse?

7) Regnskabsår (hvilken regnskabsperiode ønskes?).

8) Kapitalforhold (hvor mange penge vil man skyde ind?).

 

På dokumenter.dk kan du finde et paradigme til stiftelse af aktieselskab. 

Såfremt man har behov for juridisk bistand, kan en advokat findes på http://www.advokatnoeglen.dk/